Quy hoạch vừa được thông qua của thị trấn sinh thái Trúc Sơn.

Mới đây, khu đô thị sinh thái Chúc Sơn đã được phê duyệt ban vẽ 1/5000. Theo đó vào năm 2030 thị trấn sinh thái Chúc Sơn sẽ có khoảng 80.000 người sinh sống và là trung tâm tài chính, hành chính, văn hóa, kinh tế, xã hội của huyện Chương Mỹ. 

Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030. 
Thị trấn sinh thái Chúc Sơn nằm trên một trong số những vị trí vàng của huyện Chương Mỹ, trục đường quốc lộ 6. Ranh giới lập quy hoạch chung bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Chúc Sơn và một phần diện tích các xã, Tiên Phương, Phụng Châu, Phú Nghĩa,  Ngọc Hòa và Thụy Hương của huyện Chương Mỹ và một phần diện tích của phường Biên Giang, quận Hà Đông thành phố Hà Nội.

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn.
Thị trấn sinh thái Chúc Sơn.
Trong bản quy hoạch, diện tích đất xây dựng là hơn 1.300 ha trên tổng quỹ đất hơn 2.000 ha của toàn thị trấn.

Về quy mô dân số, giai đoạn đầu đến năm 2020 khoảng 54.000 người; đến năm 2030 khoảng 85.000 người; Quy mô đào tạo khoảng 35.000 sinh viên. Nguồn lao động đến năm 2030 khoảng 46.600 người, trong đó lao động công nghiệp khoảng 22.000 người.

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn là dự án đầu tay được phát triển bởi chủ đầu tư Lộc Ninh Singashine, đây là đơn vị đang triển khai phát triển dự án chung cư Singashine Lộc Ninh.